'Stone Beacon #9', Monotype, 23.5"W x 32"H
Stone Beacon
Balance Series #1
IMG_4183.JPG
7960.jpg
7630.jpg
IMG_0580.JPG
IMG_0598.JPG
IMG_0624.JPG
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
Balance Series #2
Balance Series #3
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
Building Bridges
7631.jpg
IMG_0875.JPG
IMG_3792.JPG
IMG_3791.JPG
FullSizeRender.jpg
7963.jpg
7966.jpg
7972.jpg
7970.jpg
IMG_0934.JPG
'Stone Arch', Monotype, 41"x 29"
'Crown of Stones', Monotype, 41'W x 29"H
'Wishing Rocks', Monotype, 23.5"W x 32"H
'Pillar of Strength', Monotype, 23.5"W x 32"H
'Stone Gems', Monotype, 23.5"W x 32"H
'Leaning Left', Monotype, 15.5"W x 26"H
'Finding Balance', Monotype, 15.5"W x 26"H
'Stone Beacon #8', Monotype, 32.5"W x 32"H
'Perfect Balance', Monotype, 38"W x 32"H
'Balance #3', Monotype, 20"W x 23"H
'Balance #7', Monotype, 23.5"W x 32"H
"Balance #4', Monotype, 23.5"W x 32"H
'Rock Meditation', Monotype, 23.5"W x 33"H
prev / next